JAPONSKÁ ZÁHRADA

Detaily projektu

Modernistická architektúra rodinného domu ako aj požiadavka majiteľa dala charakter tejto malej záhrade s ázijským zovňajškom. Prevládajúca zelená farba výsadieb, bambusy, japonský javor a kamenné polia, dávajú vyniknúť čistote moderny bez vyrušovania zmyslovým vábením farieb.