ZELENÉ STRECHY A TERASY

Zelené strechy aj terasy sú trendom modernej zelenej architektúry. Extenzívnu aj intenzívnu zeleň sa snažíme realizovať s dorazom na kvalitu a moderný súčasný dizajn.