Poskutujeme komplexné služby v oblasti tvorby a realizácie záhrad, s dlhoročnými skúsenostťami.  Výsledkom je množstvo záhrad súkromných rezidencií aj verejných priestorov  s kladným ohlasom klientov.

Aplikujeme moderné postupy zakladania záhrad, tak aby záhrada bola nenáročná na údržbu a zároveň vyzerala prirodzene  a inšpiratívne.
Pri návrhu sa snažím vyhovieť predstavám a individualite klienta, tak aby bola záhrada vytvorila nový životný priestor, s ohľadom na architektúru a okolitý priestor.

Pri realizácii dbám na využitie efektívneho kvalitného, ale zároveň cenovo prístupného riešenia.
Mojou prednosťou oproti väčším firmám v tejto brandži je to, že realizáciu vykonávam pedantne s osobným prístupom („nie pásová výroba“) pričom na prvom mieste je spokojnosť klienta o čom svedčia aj kladné ohlasy klientov  a množstvo referencií.

Väčšinu prác vykonávam vo vlastnej réžii, s mojimi spolupracovníkmi, čím dosahujem väčšiu flexibilnosť a minimalizujem chybovosť a nekvalitu. Súčasne mám ochotu riešiť, realizovať, alebo zastrešiť ďalšie veci, ktoré súvisia so záhradou, múriky, studňa, drenáže, drevená  architektúra a pod.

Mgr.arch. Martin Medviď

Ing. Jana Florková

Zlatko Baláž